logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Klub "Zachęta"Remont mieszkania – poradnik
Informacje ogólne dot. zezwolenia na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu.     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” wydaje zgodę na wykonanie prac remontowych w mieszkaniu pod następującymi warunkami:

 1. O wszystkich planowanych pracach remontowych należy powiadomić dział techniczny i uzyskać konieczne informacje.
 2. Przeprowadzone roboty nie mogą naruszać istniejącej konstrukcji budynku, ani też ciągów instalacyjnych i wentylacyjnych.
 3. Wykonanie prac, winno być powierzone uprawnionej do tego firmie bądź osobie fizycznej.
 4. Przemieszczenie przyborów gazowych należy dodatkowo uzgodnić z Zakładem Gazowniczym, a po wykonaniu prac dostarczyć kserokopię protokołu próby szczelności instalacji gazowej do Spółdzielni.
 5. Przemieszczenia grzejników centralnego ogrzewania należy uzgodnić z działem technicznym.
 6. Wykonanie zabudowy balkonu może być wykonane po uprzednim uzyskaniu zgody działu technicznego oraz Wydziału Architektury UMK w Krakowie, ul. Rynek Podgórski 1.
 7. Przy montowaniu wodomierzy wymagany jest swobodny dostęp w celu jego zaplombowania i dokonywania odczytów.
  W pionie technologicznym nie może być montowany wodomierz z obejściem. Po zamontowaniu wodomierzy w mieszkaniu należy zgłosić wodomierz do plombowania w dziale technicznym
Uwagi końcowe:
 1. Gruz powstały w wyniku wykonywania prac remontowych zostanie wywieziony poza teren Spółdzielni przez wykonującego remont we własnym zakresie.
 2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za odpadanie płytek ceramicznych.
 3. Kratkę ściekową w łazience należy wokół uszczelnić oraz zostawić swobodny do niej dostęp, a przy zabudowie wanny pozostawić dostęp do jej odpływu.
 4. W przypadku awarii ciągów i przewodów wodno-kanalizacyjnych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z konieczności usuwania przyczyn awarii
 5. Z uwagi na możliwość zatkania kominowych pionów wentylacyjnych zabrania się wpuszczania przewodów w ściany konstrukcyjne mieszkania.
 6. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, a przed zatynkowaniem należy zgłosić do odbioru w dziale technicznym.
 7. Aby przewody spalinowo – wentylacyjne były sprawne nie wolno: włączać do istniejącej wentylacji term gazowych, pochłaniaczy, wiatraków elektrycznych, itp. Informujemy, iż lekceważenie tego zagraża życiu mieszkańców.
  Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07.07.1994 r .Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 62. zasady sprawnego działania wentylacji i przewodów kominowych

© wk