logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Przetargi


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 25
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w swoich zasobach niżej wymienionych prac remontowych w 2021 roku:

  1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej w zasobach S.M. "Nowy Prokocim" wraz z robotami towarzyszącymi
  2. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni chodników z kostki brukowej, wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej w zasobach S.M. "Nowy Prokocim" wraz z robotami towarzyszącymi – ceny jednostkowe
  3. Wykonanie doszczelnienia instalacji gazowej i próby szczelności budynków będących w zasobach S.M. "Nowy Prokocim" = 4.733 lokale
  4. Wykonanie remontu i malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S. M. "Nowy Prokocim" wraz z robotami towarzyszącymi - budynki przy ul. Wenedy 5, ul. Jerzmanowskiego 18 i 34.

Składanie ofert do dnia 05.03.2021 r. do godz. 14.00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniach 09.03.2021 r.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi do dnia 12.03.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie S.M. "Nowy Prokocim" przy ul. Kurczaba 25 w Krakowie.

Formularze zawierające materiały przetargowe można odebrać osobiącie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", Kraków ul. Kurczaba 25 pokój nr. 14 lub 17 Informacje mogą być udzielane tel. 012–658–55–40 lub 012–658–64–81.
Odpłatność za materiały przetargowe wynosi 100,00 zł + podatek VAT /słownie: sto złotych + podatek VAT/ za jeden komplet materiałów przetargowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 25
ogłasza wynik przetargu z dnia 27.01.2021 r. na wykonanie prac remontowych w zasobach Spółdzielni w 2021 roku.


Więcej informacji w załączonym pliku ...


------------------------------------------------------------------------

© wk