logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Przetargi


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 25

ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 20,5 m2 i ustalenie stawki czynszowej za najem w drodze przetargu w formie licytacji. Lokal znajduje się na parterze pawilonu handlowego przy ul. Teligi 24 - wejście do lokalu od frontu pawilonu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kurczaba 25.
Stawka wywoławcza 1m2 wynosi 80,00 zł wadium 1.600 zł
Wadium należy wpłacić na konto bankowe: PEKAO S.A. o numerze
38 1240 4432 1111 0000 4734 9579
najpózniej do dnia 11.06.2024 r.

Przed wpłatą wadium należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na ustalenie stawki czynszowej za najem lokali użytkowych w spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" udostępnionym na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.sm.nowyprokocim.pl w zakładce "Akty prawne".

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia umowy najmu lokalu bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.


------------------------------------------------------------------------

-->

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"
ogłasza, że
w dniu 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 11.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul.Kurczaba 25 w Krakowie
odbędzie się

PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY (AUKCJA)
w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 1. przy ul. Jerzmanowskiego 34/24 w Krakowie - 2 pokoje (w tym jeden przechodni) z ciemną kuchnią + łazienka + przedpokój o powierzchni użytkowej 30,80 m2 na IV piętrze (wieżowiec). Powierzchnia piwnicy 2,20 m2.
  cena wywoławcza 1 m2: 10.500 zł
  wadium w wysokości: 16.170,00 zł

 2. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni:
  38 1240 4432 1111 0000 4734 9579
  najpóźniej w dniu 20.05.2024r. W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię przystępującego do przetargu oraz adres lokalu będącego przedmiotem przetargu.


  Oglądanie mieszkania w dniach 13.05.2024 r. w godz. 15.00 - 17.00 oraz 16.05.2024 r. w godz. 9.00 - 11.00. Spotkanie w mieszkaniu.

  Przed wpłatą wadium należy zapoznać się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania aukcji i przetargów pisemnych w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własnoœci lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" udostępnionym na tablicy w holu oraz na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.sm.nowyprokocim.pl w zakładce "Akty prawne".

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" w Krakowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.

  W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez Nabywcę odrębnej własności, w tym również wszelkie opłaty publiczno-prawne z tym związane, obciążają Nabywcę. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr:  12 652-67-21 lub 12 652-67-24  ------------------------------------------------------------------------

  OGŁOSZENIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 25 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie w swoich zasobach prac remontowych w 2024 r.


  Szczegółowa informacja w załączonym ogłoszeniu, zapraszamy do zapoznania się z całym materiałem ...
  ------------------------------------------------------------------------

© wk