logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, powoływany przez Radę Nadzorczą, liczy 3 osoby

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", powoływany przez Radę Nadzorczą, liczy 3 osoby: prezes, z-ca prezesa ds. GZM oraz członek Zarządu.

Członkom Zarządu podporządkowane są poszczególne służby spółdzielcze wg struktury zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą.

 

ZARZĄD SM "Nowy Prokocim"

   Zbigniew Socha - Prezes Zarządu, Kierownik Ogólny Spółdzielni
   Bogdan Piaszczyński - Z-ca Prezesa ds. GZM
   Wanda Gajewska - Członek Zarządu SM Główna Księgowa   Jolanta Traciak - Kierownik Działu Administracji
   Maciej Wiecheć - Kierownik Działu Technicznego
   Lucyna Guzik - Z-ca Gł. Księgowego
   Izabella Piper - Kierownik Klubu Kultury "Zachęta"Członkowie Zarządu Spółdzielni pełnią dyżur w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 12-1630, po wcześniejszym jego uzgodnieniu w sekretariacie p.101 lub telefonicznie pod nr 658 64 81

© wk