logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
SM "Nowy Prokocim" - Marshal on-line
        
        


    W związku z wprowadzeniem opłaty za przesyłanie wszelkich informacji na wskazane adresy korespondencyjne (Regulamin o dostarczaniu korespondencji do lokali mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię z dnia 24.10.2018 r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" przypomina, że od 1 lipca 2017 r. funkcjonuje w Spółdzielni internetowy program komunikacji ze Spółdzielnią "Marhal-On-Line" (MOL). Program umożliwia wgląd do własnych kartotek czynszowych, co pozwala m.in. na kontrolowanie dokonanych wpłat, stanu salda, uzyskiwanie informacji o wysokości bieżących opłat czynszowych, rozliczeniach z tytułu zużycia wody i centralnego ogrzewania.

    Rejestracji w systemie MOL może dokonać osoba figurująca w ewidencji naszej Spółdzielni jako posiadająca tytuł prawny do lokalu tj. właściciel lub współwłaściciel lokalu.

    W celu przystąpienia do programu MOL należy wypełnić i dostarczyć do Spółdzielni druk stanowiący załącznik nr 3 do powyższego regulaminu. Na wskazany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłane powiadomienie o rejestracji oraz indywidualny LOGIN i HASŁO tymczasowe, które należy zmienić po pierwszym zalogowaniu.

    W systemie MOL każdy będzie sam zarządzał swoim hasłem oraz adresem e-mail. Rejestracja i korzystanie z systemu MOL nie będzie wiązać się z wnoszeniem dodatkowych opłat.

    Udostępniane dane są poufne i będą zastrzeżone do wglądu tylko dla zalogowanego użytkownika. Osoby zarejestrowane w systemie MOL nie będą otrzymywały w formie papierowej informacji dotyczących np. zmian w opłacie czynszowej, rozliczenia z tytułu zużycia wody i centralnego ogrzewania, dostarczanych dotąd za pośrednictwem gospodarzy bądź poczty.

    Rezygnację z dotychczasowego adresu do korespondencji oraz zgodę na dostarczanie wszelkich rozliczeń i aneksów czynszowych do skrzynki pocztowej przypisanej do lokalu należy zgłosić na druku stanowiącym załącznik nr 2 do powyższego regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na dalsze przesyłanie wszelkich informacji na adres korespondencyjny, co wiąże się z opłatą z tego tytułu, należy wypełnić druk będący załącznikiem nr 1 do w/w regulaminu. W przypadku dokonywania przelewów dotyczących opłat czynszowych za pośrednictwem Internetu możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania papierowych książeczek czynszowych. W takim przypadku prosimy o wypełnienie i dostarczenie druku D-16.

Stosowne oświadczenia prosimy czytelnie wypełnić, a następnie dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego notarialnie do pok. nr 10 (Dział Czynszów) lub pok. nr 12 (Dział Członkowsko-Mieszkaniowy) lub pok. nr 21 (Dział Administracji) w godzinach pracy Spółdzielni w celu weryfikacji danych. Niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego. Druki można pobrać również w Spółdzielni.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami tel.: 12 652 67 29, 12 652 67 24 lub 12 652 67 21.


        
        
© wk