logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Przetargi


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
wynajmie lokal handlowo-usługowy o powierzchni 24 m2 w pawilonie handlowym przy ul. Jerzmanowskiego 14 w Krakowie.

Lokal mieści się na parterze, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (biuro rachunkowe, siedziba firmy, zakład krawiecki, pracownia plastyczna, salon kosmetyczny).

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu tel. 12/652 67 21.

------------------------------------------------------------------------

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"

ogłasza, że w dniu 11.09.2019 (środa)
w siedzibie Spółdzielni przy ul.Kurczaba 25 w Krakowie
odbędą się

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE (AUKCJE)
w celu wyłonienia nabywców praw odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 1. przy ul. Jerzmanowskiego 18/88 - 3 pokoje + kuchnia + łazienka + przedpokój, 46,80 m2 IV p./IV p. powierzchnia piwnicy: 3,20 m2.
  Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2019 roku o godz. 12.15.

  cena wywoławcza 1 m2 : 5.000,00 zł
  wadium w wysokości: 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 12.000,00 zł
  wpłata wadium w kasie Spółdzielni w dniu przetargu w godz. 9.00 - 11.45 lub do dnia 09.09.2019 roku na konto Spółdzielni: 38 1240 4432 1111 0000 4734 9579

 2. przy ul. Ks.Ściegiennego 69/116 - 3 pokoje + kuchnia + łazienka + przedpokój, 57,50 m2 VIIIp./X p., powierzchnia piwnicy: 1,90 m2.
  Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2019 roku o godz. 12.35.

  cena wywoławcza 1 m2 : 5.500,00 zł
  wadium w wysokości: 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 16.000,00 zł
  wpłata wadium w kasie Spółdzielni w dniu przetargu w godz. 9.00 - 11.45 lub do dnia 09.09.2019 roku na konto Spółdzielni: 38 1240 4432 1111 0000 4734 9579.

 3. przy ul. Kurczaba 31/57 - 1 pokój + ciemna kuchnia + łazienka + przedpokój, 23,20 m2 parter/X p., powierzchnia piwnicy: 1,40 m2.
  Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2019 roku o godz. 12.55.

  cena wywoławcza 1 m2 : 5.500,00 zł
  wadium w wysokości: 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 6.500,00 zł
  wpłata wadium w kasie Spółdzielni w dniu przetargu w godz. 9.00 - 11.45 lub do dnia 09.09.2019 roku na konto Spółdzielni: 38 1240 4432 1111 0000 4734 9579.W sprawie ustalenia terminu oglądnięcia w/w lokali należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 12 652 67 21, do dnia 10.09.2019 r. godz. 10.00. Przed wpłatą wadium należy zapoznać się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania aukcji i przetargów pisemnych w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" udostępnionym na tablicy w holu oraz na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.sm.nowyprokocim.pl w zakładce "Akty prawne".

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" w Krakowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.


W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem na Nabywcę odrębnej własności, w tym również wszelkie opłaty publiczno-prawne z tym związane, obciążają Nabywcę.

Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr: 12 652-67-21 lub 12 652-67-24


------------------------------------------------------------------------

© wk