logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, powoływany przez Radę Nadzorczą, liczy 3 osoby

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", powoływany przez Radę Nadzorczą, liczy 3 osoby: prezes, z-ca prezesa ds. GZM oraz członek Zarządu.

Członkom Zarządu podporządkowane są poszczególne służby spółdzielcze wg struktury zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą.

 

ZARZĄD SM "Nowy Prokocim"


[Rozmiar: 518922 bajtów]    

Prezes Zarządu, Kierownik Ogólny Spółdzielni
mgr inż. Zbigniew Socha
(licencja zarz. nieruchomości nr 894)

Z-ca Prezesa ds. GZM, Z-ca Kierownika Ogólnego Spółdzielni
mgr inż. Bogdan Piaszczyński
(uprawnienia budowlane nr 156/98)

    [Rozmiar: 518922 bajtów]
[Rozmiar: 518922 bajtów]    

Członek Zarządu SM Główna Księgowa
mgr Wanda Gajewska
(świad. kwalifikacyjne usł. prow. ksiąg rach. nr 26719/01)


   Kierownik Działu Administracji - mgr Jolanta Traciak
   Kierownik Działu Technicznego - mgr inż. Radosław Żołubak
   Z-ca Gł. Księgowego - mgr Lucyna Guzik
   Kierownik Klubu Kultury "Zachęta" - mgr Izabella PiperCzłonkowie Zarządu Spółdzielni pełnią dyżur w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 12-1630, po wcześniejszym jego uzgodnieniu w sekretariacie p.101 lub telefonicznie pod nr 658 64 81

© wk