logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
SM "Nowy Prokocim" - Komunikaty


ARCHIWUM

Powrót do aktualności bieżących ...

    Informacja Zarządu nt. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2020
    oraz bieżącej działalności Spółdzielni

    Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 20 lipca br. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej części niniejszej informacji. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca, ale ze względu na sytuację epidemiczną, Zgromadzenie musiało zostać przesunięte. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość zorganizowania Zgromadzenia przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarnego tj. zachowaniu odległości i zakrywaniu ust i nosa przez uczestników zebrania (§ 15 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. z 2020, poz. 964 ze zm.).
Tradycyjnie przed Walnym Zgromadzeniem odbywały się spotkania z mieszkańcami. Niestety, ze względu na niewystarczającą powierzchnię naszej sali widowiskowej w świetle przepisów regulujących obecnie zasady takich zebrań, spotkania nie będą mogły się odbyć w dotychczasowej formie. Proponujemy Państwu inną formę konsultacji i zgłaszania wniosków oraz postulatów, tj. w holu siedziby Spółdzielni będš przedstawione sprawozdania Spółdzielni wraz ze zdjęciami oraz realizacją wniosków złożonych na poprzednich zebraniach, a Członkowie Zarządu będą pełnić dyżur na sali widowiskowej i przyjmować pojedynczo wnioski i uwagi od zainteresowanych.
Dyżury Zarządu będą w godzinach od 17.00 do 18.30 w dniach:
 • 20 lipca - ul. Jerzmanowskiego
 • 21 lipca - ul. Kurczaba
 • 22 lipca - ul. Teligi, Wallenroda, Kozietulskiego
 • 23 lipca - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy

Ww. dyżury odbywać się będą również przy zachowaniu środków ostrożności. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem, w którym znajdą Państwo szersze informacje na ten temat oraz inne z bieżącej działalności Spółdzielni

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Prosimy o zapoznanie się z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. opłat czynszowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz segregacji odpadów.

Więcej...

    Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2019

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 12 czerwca br. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej części niniejszej informacji. Przypominamy, że w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze, mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy. Pragniemy również zaprosić Mieszkańców na coroczne zebrania , które odbędą się w siedzibie Spółdzielni o godzinie 17.00 w dniach:
 1. 27 maja - ul. Jerzmanowskiego
 2. 28 maja - ul. Kurczaba
 3. 29 maja - ul. Teligi, Wallenroda, Kozietulskiego
 4. 30 maja - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy

W załączonym dokumencie przedstawiamy również m.in. informację nt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów, selektywnego zbierania odpadów, nowej stawce za wodę i ścieki oraz o programie centralnej ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. podejmowanych działań w bieżącym roku oraz planach na rok 2019.

Więcej...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - październik 2018 r.

Więcej...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - grudzień 2017 r.

Więcej...

    Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2018

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 13 czerwca br. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej częœci niniejszej informacji. Pragniemy również zaprosić Mieszkańców na tradycyjne spotkania majowe. Państwa uwagi i spostrzeżenia przekazywane na tych spotkaniach pozwalają nam na podejmowanie decyzji zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców naszego osiedla. Spotkania te, będą odbywać się w siedzibie Spółdzielni o godzinie 17.00 w dniach:
 1. 21 maja - ul. Teligi, Wallenroda, Kozietulskiego
 2. 22 maja - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy
 3. 23 maja - ul. Kurczaba
 4. 24 maja - ul. Jerzmanowskiego

W załączonym dokumencie przedstawiamy również m,in. informację nt. prac remontowych wykonanych w 2017 roku

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - maj 2017 r.

Więcej...

    Prezydent Jacek Majchrowski w Prokocimiu


W środę 29 paŸdziernika 2014 roku, na zaproszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego z mieszkańcami osiedla.

Więcej...


    Najpiękniej ukwiecona rabata przed blokiem - LATO 2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" po raz dziesiąty w tym roku organizowała Konkurs "Najpiękniej ukwiecona rabata przed blokiem - Lato 2013". Wielu mieszkańców zaangażowało się w tworzenie i pielęgnację zieleni przed swoimi blokami, z roku na rok powiększając ilość ukwieconych ogródków na naszym osiedlu.

Rozstrzygnięcie konkursu ---- >    Budowa garaży

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" uprzejmie informuje, że od dnia 05.11.2012r. rozpoczyna się budowa garaży przy ul. Księdza Sciegiennego naprzeciw budynku mieszkalnego nr 70. Cena garażu dla członka Spółdzielni wynosi 31.900 zł. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny tel. 12 652-67-16.
Pobierz folder...

    10-cio lecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" została zarejestrowana w sądzie 24 listopada 2000 roku, kiedy to doszło do podziału jednej z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce "Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej". W wyniku podziału powstało pięć nowych administracji, m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim". Od tamtego wydarzenia minęło już 10 lat.

Więcej...


    Inwestycje na osiedlu

Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmuje zapisy na inwestrycję, która będzie realizowana w centrum naszego osiedla
Więcej...

    Żyjmy bezpieczniej

W mijającym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" aktywnie uczestniczyła w akcji BLOKERS oraz w programie "ŻYĆ BEZPIECZNIEJ". Dobra współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz firmą ochroniarską PSI "Ochrona Mienia" w konsekwencji, przyczyniła się do zmniejszenia ilości chuligańskich wybryków na naszym osiedlu...
Więcej...
© wk