logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Klub "Zachęta"Legalizacja wodomierzy

     Lokale mieszkalne w których zamontowane są wodomierze, zasadę obliczania okresów ważności dowodów legalizacji wodomierzy określają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli na podstawie art. 8 ust. 6 Ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
      Okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej i jednostkowej wynosi 5 lat a okres ważności legalizacji ponownej również 5 lat.
      Z przepisów ww. Rozporządzenia wynika fakt, że wydanie świadectwa legalizacji ponownej lub też umieszczenie na urządzeniu pomiarowym cech legalizacji, dokonywane jest przez organ administracji miar lub podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji ponownej po uprzednim przeprowadzeniu sprawdzenia danego przyrządu pomiarowego.
      Ustawa Prawo o miarach jednoznacznie wskazuje, iż stosując przyrządy pomiarowe dot. poboru wody, należy wprowadzić do użytkowania wyłącznie przyrządy posiadające legalizację pierwotną lub ponowną. Każdy podmiot użytkujący przyrządy pomiarowe min. wodomierze, obowiązany jest spełniać wymogi tej Ustawy. Wodomierze indywidualne w lokalach mieszkalnych stanowią własność lokatora mieszkania. W związku z powyższym najemca lokalu korzystający z przyrządu pomiarowego obowiązany jest do utrzymania wodomierzy w sprawności technicznej i dokonywania okresowej legalizacji. Brak aktualnej legalizacji wodomierza stanowi podstawę do rozliczania lokalu mieszkalnego zgodnie z regulaminem ustalania opłat i rozliczania kosztów za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej §8 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą SM "Nowy Prokocim" systemem ryczałtowy w wymiarze 9 m3/1 osobę.


Legalizacji dokonują m. innymi n/w firmy:
  1. MPWiK Kraków ul. Senatorska 1 tel: (012) 421-20-11 wewn. 284
  2. NNWEST-MIGA ul. Klasztorna 2 tel: (012) 643-12-64
  3. FHU SANIT-BUD ul. Romanowicza 2 tel: (012) 656-04-87
  4. METRON NIGA ul. Bociania 22 tel: (012) 614-51-55 , 415-84-99

© wk