logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
SM "Nowy Prokocim" - Komunikaty

    Oferta pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"

    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" zatrudni Inspektora ds. czynszów:
 • zatrudnienie od stycznia 2022 r. (umowa zlecenia 3 m-ce, okres próbny, docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony)
Zakres pracy m.in:
 • Obsługa czynszowa lokatorów lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych.
 • Bieżąca analiza zaległości w opłatach czynszowych oraz wysyłanie wezwań o zapłatę.
 • Uzgadnianie kont czynszowych.
 • Rozksięgowanie wpłat na podstawie wyciągów elektronicznych otrzymanych z Banku.
 • Księgowanie dokumentów księgowych, not księgowych.
 • Wysyłanie potwierdzeń sald.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji i odpowiadanie na pisma przy zachowaniu terminów odpowiedzi, wypełnianie druków o dodatek mieszkaniowy, wydawanie zaświadczeń.
Więcej informacji ...

    Identyfikatory postojowe

UWAGA:
    Odpłatność za wydanie identyfikatorów należy dokonać przelewem na konto bankowe Spółdzielni:
38 1240 4432 1111 0000 4734 9579 Bank PEKAO S.A.

W tytule przelewu za identyfikatory należy bezwzględnie wpisać numer członkowski (znajduje się w książeczce opłat czynszowych). Usprawni to rejestrację i wydanie identyfikatora.

Regulamin parkowania ...
Wniosek o wydanie identyfikatora ...

    Informacja Zarządu Spółdzielni "Nowy Prokocim" - październik 2021 r.

    Przedstawiamy Państwu informację Zarządu na temat prac remontowych zrealizowanych w 2021 r, zmiany stawki eksploatacyjnej od 1 stycznia 2022 r. oraz identyfikatorów postojowych.

Więcej informacji ...

    Oferta najmu lokalu użytkowego

    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" wynajmie atrakcyjny lokal handlowo-usługowy o powierzchni 180 m2 w pawilonie handlowym przy ul. Teligi 24.

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu nt. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz bieżącej działalności Spółdzielni

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 29 czerwca br. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia znajdziecie Państwo w załączonym pliku.
Tradycyjnie, przed Walnym Zgromadzeniem zapraszamy Państwa na spotkania, na których przyjmujemy Państwa sugestie i spostrzeżenia dotyczące potrzeb osiedla. Niestety, w tym roku, ze względu na niewystarczającą powierzchnię naszej sali widowiskowej, zgodnie z przepisami regulującymi obecne zasady takich zebrań, spotkania te nie będą mogły się odbyć w dotychczasowej formie. Proponujemy Państwu formę konsultacji i zgłaszania wniosków oraz postulatów. W holu siedziby Spółdzielni będą przedstawione sprawozdania Spółdzielni wraz ze zdjęciami oraz realizacją wniosków złożonych na poprzednich zebraniach, a Członkowie Zarządu będą pełnić dyżur na sali widowiskowej i przyjmować pojedynczo wnioski i uwagi od zainteresowanych. Dyżury Zarządu, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności będś w godz. od 17.00 do 18.30 w dniach:
 • 21 czerwca – ul. Jerzmanowskiego
 • 22 czerwca – ul. Kurczaba
 • 23 czerwca – ul. Wallenroda, ul. Kozietulskiego
W załączonym dokumencie przedstawiamy również informacje z bieżącej działalności Spółdzielni.

Więcej informacji ...

    Oferta zatrudnienia

    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" zatrudni osobę do prowadzenia spraw geodezyjnych terenów Spółdzielni.

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu Spółdzielni "Nowy Prokocim" - grudzień 2020 r.

    Informacja Zarządu w sprawie wymiany podzielników kosztów ogrzewania w mieszkaniach, realizacji planów remontowych w mijającym roku oraz zamierzeń na rok przyszły.

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu Spółdzielni "Nowy Prokocim" - wrzesień 2020 r.

    Informacja Zarządu na temat zmiany stawki eksploatacyjnej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowy Prokocim"

Więcej informacji ...

    Rekrutacja na stanowisko Konserwatora wielozawodowego

Spółdzielna Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" zatrudni pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko Konserwatora wielozawodowego.

Zakres prac - wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., ślusarskich, ogólnobudowlanych w budynkach Spółdzielni.

Od kandydatów oczekujemy:
Konserwator wielozawodowy – monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej , c.o.
- wykształcenie kierunkowe lub pokrewne, doświadczenie w zawodzie,
   preferowane o profilu instalacyjnym w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i c.o.,
- uprawnienia do spawania gazowego
Ślusarz
- wykształcenie kierunkowe lub pokrewne, doświadczenie w zawodzie,
- uprawnienia do spawania elektrycznego
Konserwator ogólnobudowlany
- wykształcenie kierunkowe lub pokrewne, doświadczenie w zawodzie,
   preferowane o profilu ogólnobudowlanym,

Dodatkowo oczekujemy:
- umiejętności dobrej organizacji pracy,
- odpowiedzialności, niezawodności i zdolności do samodzielnej pracy.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję przez Spółdzielnię Mieszkaniowš "Nowy Prokocim" z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 25."
Informujemy, że Administratorem danych będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" 30-868 Kraków, ul. Kurczaba 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim, ul. Kurczaba 25 pok. 106 tel. 12 652 67 18
Oferty można kierować na adres: rachuba@sm.nowyprokocim.pl

    Nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 kwietnia br. ulegają zmianie zasady segregacji odpadów. Zmiany te wprowadzone są w całej Polsce, a wynikają z konieczności dostosowania do przepisów Unii Europejskiej. W tej sprawie Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę nr III/35/18 w dniu 19.12.2018r. tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Najważniejsza zmiana to oddzielenie papieru, tektury od tworzyw sztucznych i metalu. Wprowadzone będzie również selektywne zbieranie odpadów BIO. Dokładny sposób segregacji odpadów przygotowało w formie ulotki MPO.

Nowe zasady segregacji skutkują większą ilością pojemników na odpady, które nie zawsze zmieszczą się w istniejących już komorach, czy altanach śmietnikowych. W związku z tym istnieje potrzeba rozbudowy części altan śmietnikowych (Jerzmanowskiego 18,20,28, Kurczaba 12,14,16, Kozietulskiego 5, Teligi 6,32) lub dostarczenia nowych boksów śmietnikowych (rejon wysokich budynków Kurczaba 31-37, Jerzmanowskiego 32-36, Sciegiennego 89,93, Kozietulskiego 1). Istniejące zsypy w budynkach wysokich będą służyć tylko na odpady zmieszane.

Zdajemy sobie sprawę, że nowe zasady segregacji będą dla Państwa dodatkowym wyzwaniem, ale niestety nie ma innej możliwości. Prosimy o dostosowanie się do nowych zasad segregacji. Brak prawidłowej segregacji może spowodować nakładanie wysokich kar. Zlekceważenie systemu selektywnej zbiórki odpadów nawet przez jednš osobę, może zaprzepaścić wysiłki pozostałych mieszkańców, które będą skutkować podwyżką opłat za śmieci na poszczególnych nieruchomościach. Zapraszamy również na strony internetowe, gdzie mogą Państwo uzyskać więcej informacji www.mpo.krakow.pl oraz www.krakow.pl

    Sprawy bieżące

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca spraw bieżących m.in. segregowania odpadów, zasad rozliczania zużycia wody oraz planu remontów na 2017 rok.

Więcej...

    Ciepła woda użytkowa

Oddajemy w Państwa ręce materiały informacyjne związane z montażem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na naszym osiedlu. Szczegóły w załączonej broszurze.

Pobierz broszurę...

Oświadczenie...

    Informacje dla mieszkańców

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca segregacji śmieci, opłat czynszowych oraz spraw bieżących.
Więcej...

    Wynajem sali

Informujemy, o możliwości wynajmu sali widowiskowej w Klubie "Zachęta" na inne cele niż statutowe - konferencje, szkolenia, prezentacje. Sala posiada powierzchię 150m2 i jest po generalnym remoncie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem klubu tel. 012 652-67-14.

    Badania wody

Informujemy, że zostały przeprowadzone badania wody w poszczególnych rejonach naszej Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Pobierz sprawozdanie z badań...

    Dodatki mieszkaniowe

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta Krakowa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zamieszkującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobą mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. ...
Więcej...

    Wymiana podzielników ciepła

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na zebraniach, od września br. rozpoczynamy wymianę dotychczasowych podzielników ciepła na nowe elektroniczne, radiowe podzielniki kosztów ciepła odczytywane drogą radiową.
Więcej...

    Legalizacja wodomierzy

Lokale mieszkalne w których zamontowane są wodomierze, zasadę obliczania okresów ważności dowodów legalizacji wodomierzy określają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli na podstawie art. 8 ust. 6 Ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej i jednostkowej wynosi 5 lat a okres ważności legalizacji ponownej również 5 lat. ...
Więcej...

    Remont mieszkania - poradnik

Informacje ogólne dotyczące zezwolenia na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu. Poniżej zamieszczamy warunki, których należy przestrzegać podczas wykonywanych pracach remontowych w mieszkaniu. ...
Więcej...________________

Archiwum wiadomości... ------ >


© wk