logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
SM "Nowy Prokocim" - Komunikaty    Informacja Zarządu w związku z epidemią koronawirusa - aktualizacja

Z uwagi na ogłoszenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" podjął decyzję o zamknięciu biur Spółdzielni dla stron od 29.03.2021 r. do odwołania.

Nieczynna będzie w tym okresie również kasa Spółdzielni..

W pilnych sprawach prosimy o kontaktować się drogą elektroniczną na adres sekretariat@sm.nowyprokocim.pl lub telefonicznie:
 • Administracja - 12 652 67 21
 • Czynsze - 12 652 67 29
 • Dział Techniczny - 12 652 67 32
 • Sekretariat - 12 658 64 81
Istnieje również możliwość złożenia pisma do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem głównym do budynku Spółdzielni.

    Oferta zatrudnienia

    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" zatrudni osobę do prowadzenia spraw geodezyjnych terenów Spółdzielni.

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu Spółdzielni "Nowy Prokocim" - grudzień 2020 r.

    Informacja Zarządu w sprawie wymiany podzielników kosztów ogrzewania w mieszkaniach, realizacji planów remontowych w mijającym roku oraz zamierzeń na rok przyszły.

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu Spółdzielni "Nowy Prokocim"

    Informacja Zarządu na temat zmiany stawki eksploatacyjnej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowy Prokocim"

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu nt. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2020
    oraz bieżącej działalności Spółdzielni

    Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 20 lipca br. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej części niniejszej informacji. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca, ale ze względu na sytuację epidemiczną, Zgromadzenie musiało zostać przesunięte. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość zorganizowania Zgromadzenia przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarnego tj. zachowaniu odległości i zakrywaniu ust i nosa przez uczestników zebrania (§ 15 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. z 2020, poz. 964 ze zm.).
Tradycyjnie przed Walnym Zgromadzeniem odbywały się spotkania z mieszkańcami. Niestety, ze względu na niewystarczającą powierzchnię naszej sali widowiskowej w świetle przepisów regulujących obecnie zasady takich zebrań, spotkania nie będą mogły się odbyć w dotychczasowej formie. Proponujemy Państwu inną formę konsultacji i zgłaszania wniosków oraz postulatów, tj. w holu siedziby Spółdzielni będš przedstawione sprawozdania Spółdzielni wraz ze zdjęciami oraz realizacją wniosków złożonych na poprzednich zebraniach, a Członkowie Zarządu będą pełnić dyżur na sali widowiskowej i przyjmować pojedynczo wnioski i uwagi od zainteresowanych.
Dyżury Zarządu będą w godzinach od 17.00 do 18.30 w dniach:
 • 20 lipca - ul. Jerzmanowskiego
 • 21 lipca - ul. Kurczaba
 • 22 lipca - ul. Teligi, Wallenroda, Kozietulskiego
 • 23 lipca - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy

Ww. dyżury odbywać się będą również przy zachowaniu środków ostrożności. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem, w którym znajdą Państwo szersze informacje na ten temat oraz inne z bieżącej działalności Spółdzielni

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Prosimy o zapoznanie się z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. opłat czynszowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz segregacji odpadów.

Więcej...

    Rekrutacja na stanowisko Konserwatora wielozawodowego

Spółdzielna Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" zatrudni pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko Konserwatora wielozawodowego.

Zakres prac - wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., ślusarskich, ogólnobudowlanych w budynkach Spółdzielni.

Od kandydatów oczekujemy:
Konserwator wielozawodowy – monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej , c.o.
- wykształcenie kierunkowe lub pokrewne, doświadczenie w zawodzie,
   preferowane o profilu instalacyjnym w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i c.o.,
- uprawnienia do spawania gazowego
Ślusarz
- wykształcenie kierunkowe lub pokrewne, doświadczenie w zawodzie,
- uprawnienia do spawania elektrycznego
Konserwator ogólnobudowlany
- wykształcenie kierunkowe lub pokrewne, doświadczenie w zawodzie,
   preferowane o profilu ogólnobudowlanym,

Dodatkowo oczekujemy:
- umiejętności dobrej organizacji pracy,
- odpowiedzialności, niezawodności i zdolności do samodzielnej pracy.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję przez Spółdzielnię Mieszkaniowš "Nowy Prokocim" z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 25."
Informujemy, że Administratorem danych będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" 30-868 Kraków, ul. Kurczaba 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim, ul. Kurczaba 25 pok. 106 tel. 12 652 67 18
Oferty można kierować na adres: rachuba@sm.nowyprokocim.pl

    Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2019

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 12 czerwca br. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej części niniejszej informacji. Przypominamy, że w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze, mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy. Pragniemy również zaprosić Mieszkańców na coroczne zebrania , które odbędą się w siedzibie Spółdzielni o godzinie 17.00 w dniach:
 1. 27 maja - ul. Jerzmanowskiego
 2. 28 maja - ul. Kurczaba
 3. 29 maja - ul. Teligi, Wallenroda, Kozietulskiego
 4. 30 maja - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy

W załączonym dokumencie przedstawiamy również m.in. informację nt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów, selektywnego zbierania odpadów, nowej stawce za wodę i ścieki oraz o programie centralnej ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji ...

    Nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 kwietnia br. ulegają zmianie zasady segregacji odpadów. Zmiany te wprowadzone są w całej Polsce, a wynikają z konieczności dostosowania do przepisów Unii Europejskiej. W tej sprawie Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę nr III/35/18 w dniu 19.12.2018r. tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Najważniejsza zmiana to oddzielenie papieru, tektury od tworzyw sztucznych i metalu. Wprowadzone będzie również selektywne zbieranie odpadów BIO. Dokładny sposób segregacji odpadów przygotowało w formie ulotki MPO.

Nowe zasady segregacji skutkują większą ilością pojemników na odpady, które nie zawsze zmieszczą się w istniejących już komorach, czy altanach śmietnikowych. W związku z tym istnieje potrzeba rozbudowy części altan śmietnikowych (Jerzmanowskiego 18,20,28, Kurczaba 12,14,16, Kozietulskiego 5, Teligi 6,32) lub dostarczenia nowych boksów śmietnikowych (rejon wysokich budynków Kurczaba 31-37, Jerzmanowskiego 32-36, Sciegiennego 89,93, Kozietulskiego 1). Istniejące zsypy w budynkach wysokich będą służyć tylko na odpady zmieszane.

Zdajemy sobie sprawę, że nowe zasady segregacji będą dla Państwa dodatkowym wyzwaniem, ale niestety nie ma innej możliwości. Prosimy o dostosowanie się do nowych zasad segregacji. Brak prawidłowej segregacji może spowodować nakładanie wysokich kar. Zlekceważenie systemu selektywnej zbiórki odpadów nawet przez jednš osobę, może zaprzepaścić wysiłki pozostałych mieszkańców, które będą skutkować podwyżką opłat za śmieci na poszczególnych nieruchomościach. Zapraszamy również na strony internetowe, gdzie mogą Państwo uzyskać więcej informacji www.mpo.krakow.pl oraz www.krakow.pl

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. podejmowanych działań w bieżącym roku oraz planach na rok 2019.

Więcej...

    Wydłużenie godzin urzędowania działów Spółdzielni w 2019 r.

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wydłużeniu godzin urzędowania poszczególnych działów Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim":

DZIAŁ ADMINISTRACJI, TECHNICZNY oraz CZYNSZÓW:
        w poniedziałki 11.00 - 18.00
        we wtorki, środy, piątki 9.00 -13.30
        w czwartki nieczynne

SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE oraz FINANSOWO-ROZLICZENIOWE:
        w poniedziałki 11.00 - 18.00
        we wtorki, środy, piątki 9.00 - 13.30
        w czwartki nieczynne

KASA CZYNNA:
        w poniedziałki 11.00 - 17.00
        we wtorki, środy, piątki 9.00 - 13.30
        w czwartki nieczynna

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - październik 2018 r.

Więcej...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - grudzień 2017 r.

Więcej...

    Sprawy bieżące

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca spraw bieżących m.in. segregowania odpadów, zasad rozliczania zużycia wody oraz planu remontów na 2017 rok.

Więcej...

    Ciepła woda użytkowa

Oddajemy w Państwa ręce materiały informacyjne związane z montażem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na naszym osiedlu. Szczegóły w załączonej broszurze.

Pobierz broszurę...

Oświadczenie...

    Informacje dla mieszkańców

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca segregacji śmieci, opłat czynszowych oraz spraw bieżących.
Więcej...

    Wynajem sali

Informujemy, o możliwości wynajmu sali widowiskowej w Klubie "Zachęta" na inne cele niż statutowe - konferencje, szkolenia, prezentacje. Sala posiada powierzchię 150m2 i jest po generalnym remoncie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem klubu tel. 012 652-67-14.

    Badania wody

Informujemy, że zostały przeprowadzone badania wody w poszczególnych rejonach naszej Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Pobierz sprawozdanie z badań...

    Dodatki mieszkaniowe

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta Krakowa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zamieszkującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobą mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. ...
Więcej...

    Wymiana podzielników ciepła

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na zebraniach, od września br. rozpoczynamy wymianę dotychczasowych podzielników ciepła na nowe elektroniczne, radiowe podzielniki kosztów ciepła odczytywane drogą radiową.
Więcej...

    Zakup gruntu

Informacja Urzędu Miasta Krakowa o zasadach sprzedaży gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami / współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których te lokale są położone
Więcej...

    Legalizacja wodomierzy

Lokale mieszkalne w których zamontowane są wodomierze, zasadę obliczania okresów ważności dowodów legalizacji wodomierzy określają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli na podstawie art. 8 ust. 6 Ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej i jednostkowej wynosi 5 lat a okres ważności legalizacji ponownej również 5 lat. ...
Więcej...

    Remont mieszkania - poradnik

Informacje ogólne dotyczące zezwolenia na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu. Poniżej zamieszczamy warunki, których należy przestrzegać podczas wykonywanych pracach remontowych w mieszkaniu. ...
Więcej...


_____________

Archiwum wiadomości...
© wk