logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  
Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
SM "Nowy Prokocim" - Komunikaty    Nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 kwietnia br. ulegają zmianie zasady segregacji odpadów. Zmiany te wprowadzone są w całej Polsce, a wynikają z konieczności dostosowania do przepisów Unii Europejskiej. W tej sprawie Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę nr III/35/18 w dniu 19.12.2018r. tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Najważniejsza zmiana to oddzielenie papieru, tektury od tworzyw sztucznych i metalu. Wprowadzone będzie również selektywne zbieranie odpadów BIO. Dokładny sposób segregacji odpadów przygotowało w formie ulotki MPO.

Nowe zasady segregacji skutkują większą ilością pojemników na odpady, które nie zawsze zmieszczą się w istniejących już komorach, czy altanach śmietnikowych. W związku z tym istnieje potrzeba rozbudowy części altan śmietnikowych (Jerzmanowskiego 18,20,28, Kurczaba 12,14,16, Kozietulskiego 5, Teligi 6,32) lub dostarczenia nowych boksów śmietnikowych (rejon wysokich budynków Kurczaba 31-37, Jerzmanowskiego 32-36, Sciegiennego 89,93, Kozietulskiego 1). Istniejące zsypy w budynkach wysokich będą służyć tylko na odpady zmieszane.

Zdajemy sobie sprawę, że nowe zasady segregacji będą dla Państwa dodatkowym wyzwaniem, ale niestety nie ma innej możliwości. Prosimy o dostosowanie się do nowych zasad segregacji. Brak prawidłowej segregacji może spowodować nakładanie wysokich kar. Zlekceważenie systemu selektywnej zbiórki odpadów nawet przez jednš osobę, może zaprzepaścić wysiłki pozostałych mieszkańców, które będą skutkować podwyżką opłat za śmieci na poszczególnych nieruchomościach. Zapraszamy również na strony internetowe, gdzie mogą Państwo uzyskać więcej informacji www.mpo.krakow.pl oraz www.krakow.pl

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. podejmowanych działań w bieżącym roku oraz planach na rok 2019.

Więcej...

    Wydłużenie godzin urzędowania działów Spółdzielni w 2019 r.

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wydłużeniu godzin urzędowania poszczególnych działów Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim":

DZIAŁ ADMINISTRACJI, TECHNICZNY oraz CZYNSZÓW:
        w poniedziałki 11.00 - 18.00
        we wtorki, środy, piątki 9.00 -13.30
        w czwartki nieczynne

SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE oraz FINANSOWO-ROZLICZENIOWE:
        w poniedziałki 11.00 - 18.00
        we wtorki, środy, piątki 9.00 - 13.30
        w czwartki nieczynne

KASA CZYNNA:
        w poniedziałki 11.00 - 17.00
        we wtorki, środy, piątki 9.00 - 13.30
        w czwartki nieczynna

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - październik 2018 r.

Więcej...

    Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2018

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 13 czerwca br. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej częœci niniejszej informacji. Pragniemy również zaprosić Mieszkańców na tradycyjne spotkania majowe. Państwa uwagi i spostrzeżenia przekazywane na tych spotkaniach pozwalają nam na podejmowanie decyzji zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców naszego osiedla. Spotkania te, będą odbywać się w siedzibie Spółdzielni o godzinie 17.00 w dniach:
  1. 21 maja - ul. Teligi, Wallenroda, Kozietulskiego
  2. 22 maja - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy
  3. 23 maja - ul. Kurczaba
  4. 24 maja - ul. Jerzmanowskiego

W załączonym dokumencie przedstawiamy również m,in. informację nt. prac remontowych wykonanych w 2017 roku

Więcej informacji ...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - grudzień 2017 r.

Więcej...

    Informacja Zarządu SM "Nowy Prokocim"

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" - maj 2017 r.

Więcej...

    Rozliczenie wody i ścieków za 2016 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" przedstawia informację nt. zasad rozliczenia wody i ścieków za 2016 r.

Więcej...

    Podsumowanie działalności Spółdzielni w 2016 roku

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. działalności Spółdzielni w bieżącym roku oraz planach na 2017 r.

Więcej...

    Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" oferuje do wynajęcia lokal biurowy, położony na I piętrze w pawilonie przy ul. Kurczaba 25 w Krakowie. Powierzchnia lokalu 51 m2, obecnie wydzielone 4 pomieszczenia. Istnieje możliwość innego podziału i adaptacji lokalu do indywidualnych potrzeb najemcy. Pomieszczenia sanitarne i socjalne nie wliczane do powierzchni najmowanego lokalu.Lokal doskonale nadaje się na firmę spedycyjną, biuro rachunkowe, siedzibę firmy itp.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu tel. 12/652 67 21.

    Sprawy bieżące

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca spraw bieżących m.in. segregowania odpadów, zasad rozliczania zużycia wody oraz planu remontów na 2017 rok.

Więcej...

    Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2016

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 1 czerwca. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej częœci tej informacji. W Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze, mogą uczestniczyć tylko członkowie Spółdzielni. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych Państwa na coroczne zebrania, bez względu na członkostwo, do siedziby Spółdzielni o godzinie 17.00 w dniach:
  1. 9 maja - ul. Kurczaba
  2. 10 maja - ul. Jerzmanowskiego
  3. 11 maja - ul. Wallenroda, Kozietulskiego Teligi
  4. 12 maja - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy

Na spotkaniach tych, będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z krótką informacją na temat realizacji wniosków złożonych na poprzednich zebraniach. Przekażemy Państwu również informację na temat kondycji finansowej Spółdzielni oraz planów gospodarczych na rok bieżący i następne.

Więcej informacji ...

    Podsumowanie działalności Spółdzielni w 2015 roku

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. działalności Spółdzielni w bieżącym roku oraz planach na 2016 r.
Więcej...

    Prezydent Jacek Majchrowski w Prokocimiu


W środę 29 paŸdziernika 2014 roku, na zaproszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego z mieszkańcami osiedla.

Więcej...


    Podsumowanie działalności Spółdzielni w 2014 roku

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. działalności Spółdzielni w bieżącym roku oraz planach na 2015 r.
Więcej...

    Ciepła woda użytkowa

Oddajemy w Państwa ręce materiały informacyjne związane z montażem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na naszym osiedlu. Szczegóły w załączonej broszurze.

Pobierz broszurę...

Oświadczenie...

    Informacje dla mieszkańców

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca segregacji śmieci, opłat czynszowych oraz spraw bieżących.
Więcej...

    Wynajem sali

Informujemy, o możliwości wynajmu sali widowiskowej w Klubie "Zachęta" na inne cele niż statutowe - konferencje, szkolenia, prezentacje. Sala posiada powierzchię 150m2 i jest po generalnym remoncie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem klubu tel. 012 652-67-14.

    Badania wody

Informujemy, że zostały przeprowadzone badania wody w poszczególnych rejonach naszej Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Pobierz sprawozdanie z badań...

    Aktualne działania Spółdzielni

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca spraw bieżących oraz opłat czynszowych.
Więcej...

    Dodatki mieszkaniowe

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta Krakowa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zamieszkującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobą mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. ...
Więcej...

    Wymiana podzielników ciepła

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na zebraniach, od września br. rozpoczynamy wymianę dotychczasowych podzielników ciepła na nowe elektroniczne, radiowe podzielniki kosztów ciepła odczytywane drogą radiową.
Więcej...

    Zakup gruntu

Informacja Urzędu Miasta Krakowa o zasadach sprzedaży gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami / współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których te lokale są położone
Więcej...

    Legalizacja wodomierzy

Lokale mieszkalne w których zamontowane są wodomierze, zasadę obliczania okresów ważności dowodów legalizacji wodomierzy określają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli na podstawie art. 8 ust. 6 Ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej i jednostkowej wynosi 5 lat a okres ważności legalizacji ponownej również 5 lat. ...
Więcej...

    Remont mieszkania - poradnik

Informacje ogólne dotyczące zezwolenia na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu. Poniżej zamieszczamy warunki, których należy przestrzegać podczas wykonywanych pracach remontowych w mieszkaniu. ...
Więcej...


_____________

Archiwum wiadomości...
© wk